obrazok

Nové bakteriálne enzymatické zmesy pre čistenie odpadových vôd v priemyselných a potravinárskych výrobách, ktorý odstraňuje prevádzkové problémy spojené s odpadovými vodami, odpadmi a celou kanalizačnou sieťou.

Výrobok APD 900 2x je zmes špeciálnych prírodných baktérii (aerobných aj anaeróbnych) pestovaných pre svoju schopnosť rýchlo a účinne rozkladať a skvapalňovať organické odpady najmä na ČOV.

Výrobok GTS PLUS je ekologicky bezpečný, netoxický, bakteriálne enzymatický produkt, určený na likvidáciu všetkých tukových kalov, údržbu odpadových systémov a na optimálnu činnosť ČOV.

VÝHODY:

       ... u nás v E-SHOPE: www.proecosan.sk