obrazok

Ekologické výrobky APD 900 2X a GTS SPORZYME sú určené na spracovanie poľnohospodárskych odpadov či už sa jedná o rozklad fekálií hosp. zvierat (hnojovice), alebo hlbokých podstielok pre výrazné zníženie vlhkosti a pre elimináciu zápachu a emisií amoniaku v ovzduší.

APD 900 2X je zmes bakteriálnych kultúr, enzýmov a živín nutných pre činnosť mikroorganizmov. Výsledkom pôsobenia prípravku v kanalizačných rozvodoch, odpadoch, lapačoch tukov, odpadových nádržiach, nádržiach s hnojovicou apod. je rýchly a účinný rozklad organického znečistenia na kysličník uhličitý a vodu, (skvapalňujú sa organické odpady) a obmedzuje sa tvorba zápachu a čpavku. Pri nádržiach sa okamžite zvyšuje využiteľný objem. Pri pravidelnom používaní prípravku APD 900 2X dochádza k zvýšeniu obsahu baktérií, čo má za následok nepretržité čistenie systému.

VÝHODY

GTS SPORZYM je zmes baktérií, enzýmov a živín potrebných pre činnosť mikroorganizmov, ktoré sa prirodzene vyskytujú v podstielke. Vzniká proces, pri ktorom sa čiastočne zvyšuje teplota podstielky a dochádza k zásadnej redukcii vlhkosti v podstielke. Tá zostáva oveľa suchšia, čím sa značne znižuje spotreba vstupnej suroviny (slama, seno, piliny a pod). Vzniká jemne drobivá zmes kompostového typu. Ďalším dôležitým prvkom je výrazné zníženie emisií amoniaku v ovzduší.

VÝHODY

Predĺženie životnosti podstielky až na päť cyklov. Zníženie spotreby slamy, sena, pilín atď. až o päťdesiat percent. Výrazné zníženie emisií amoniaku a zápachu, preukázateľné obmedzenia respiračných chorôb. Podstielka sa svojimi vlastnosťami v podstate stáva kompostom.

       ... u nás v E-SHOPE: www.proecosan.sk