obrazok

Všetky nami dodávané výrobky sú bio-enzymatické zmesi určené na ekologické spracovanie odpadových vôd, kalov, zápachu, čistenie kanalizačných potrubí a ďalších problémov spojených s Vašim odpadovým hospodárstvom či už v domácnosti, priemysle alebo reštaurácii.

BACTISAN Septik
Bio-enzymatický výrobok určený pre ekologický rozklad organických odpadov a odstránenie zápachu v septikoch a žumpách.

BACTISAN Domová ČOV
Bio-enzymatický výrobok určený pre zaistenie a udržanie bezproblémového chodu domácej ČOV s funkciou odstránenia zápachu a rozkladu organického kalu.

BACTISAN Latrína
Bio-enzymatický výrobok určený pre skvapalnenie, likvidáciu suchých exkrementov a odstránenie zápachu v latrínach.

BACTISAN Sifón-potrubie-odpad
Bio-enzymatický výrobok určený pre skvapalnenie organických nečistôt a usadenín v sifónoch a odpadových potrubiach s funkciou odstránenia zápachu.

BACTISAN Kompost
Bio-enzymatický výrobok určený pre podstatné urýchlenie záhradkárskeho kompostovania organických rastlinných odpadov aeróbnym spôsobom.

BACTI LIVE
Bio-enzymatický výrobok určený pre ekologické spracovanie (čistenie) organických zvyškov a zápachu z kobercov a čalúnenia.

BACTIPRO LIVE
Bio-enzymatický výrobok určený pre ekologické umývanie priemyselných priestorov s funkciou odstránenia zápachu.

BACTIKO LIVE
Bio-enzymatický výrobok určený pre ekologické umývanie toaliet, sociálnych zariadení, pisoárov a odstránenie zápachu (rozloženie a strávenie unikajúceho zápachu).

ECO Gastrolap
Bio-enzymatický výrobok určený pre ekologickú likvidáciu tukovo-organických záťaží v odpadových systémoch a lapačoch tukov hotelov, reštaurácií, vývarovní a pod.

APD900 2x
Bio-enzymatický výrobok určený pre ekologické spracovanie organických záťaží , kalov, zápachu v poľnohospodárskych družstvách, priemysle, ČOV, odpadových systémoch a pod.

GTS PLUS
Bio-enzymatický výrobok určený pre ekologické spracovanie tukových záťaží , kalov, zápachu v poľnohospodárskych družstvách, priemysle, ČOV, odpadových systémoch a pod.

GTS SPORZYME
Bio-enzymatický výrobok určený pre ekologické spracovanie poľnohospodárskej podstielky. Výrobok sa používa na vysušenie, odstránenie zápachu ale najmä na predĺženie životnosti poľnohospodárskej podstielky až na päť cyklov.

       ... u nás v E-SHOPE: www.proecosan.sk