obrazok

Ekologické výrobky určené na rozklad a skvapalňovanie organických odpadov a nánosov v sifónoch, potrubiach, kanalizácii, ale najmä v splaškových vodách zo sociálnych zariadení (žúmp, septikov, domových ČOV, latrín a pod.) + výrobky určené na podstatné urýchlenie záhradkárskeho kompostovania zelených odpadov aeróbnym spôsobom.

obrazok

BACTISAN Septik

Bio-enzymatický výrobok určený pre ekologický rozklad organických odpadov a odstránenie zápachu v septikoch a žumpách.

Výhody:

 • Nepretržité čistenie odpadového systému rozložením organického odpadu.
 • Koniec hromadenia kalov a tvorenia usadenín.
 • Odstránenie zápachu.
Balenie výrobku: 500g dóza.

 

... u nás v E-SHOPE: www.proecosan.sk

obrazok

BACTISAN Sifón-potrubie-odpad

Bio-enzymatický výrobok určený pre skvapalnenie organických nečistôt a usadenín v sifónoch a odpadových potrubiach s funkciou odstránenia zápachu.

Výhody:

 • Čisté, odtekajúce sifóny a odpadové potrubia rozložením organického odpadu.
 • Koniec vytváraniu usadenín a iných nečistôt.
 • Odstránenie zápachu.
Balenie výrobku: 500g dóza.

 

... u nás v E-SHOPE: www.proecosan.sk

obrazok

BACTISAN Latrína

Bio-enzymatický výrobok určený pre skvapalnenie, likvidáciu suchých exkrementov a odstránenie zápachu v latrínach.

Výhody:

 • Úplné rozloženie suchých aj tuhých exkrementov.
 • Dôstojné prostredie pre vaše potreby.
 • Odstránenie nepríjemného zápachu.
Balenie výrobku: 500g dóza.

 

... u nás v E-SHOPE: www.proecosan.sk

obrazok

BACTISAN Domová ČOV

Bio-enzymatický výrobok určený pre zaistenie a udržanie bezproblémového chodu domovej ČOV s funkciou odstránenia zápachu a rozkladu organického kalu.

Výhody:

 • Optimálny bezproblémový chod domovej ČOV.
 • Zníženie množstva produkovaného kalu.
 • Odstránenie zápachu a penenia.
Balenie výrobku: 500g dóza.

 

... u nás v E-SHOPE: www.proecosan.sk

obrazok

BACTISAN Kompost

Bio-enzymatický výrobok určený pre podstatné urýchlenie záhradkárskeho kompostovania organických rastlinných odpadov aeróbnym spôsobom.

Výhody:

 • Dochádza k maximalizácii hnojových hodnôt.
 • Výrazne skracujeme kompostovací proces.
 • Urýchlime naštartovanie kompostovania.
Balenie výrobku: 500g dóza.

 

... u nás v E-SHOPE: www.proecosan.sk